Bộ lọc
Đóng
Thiết Bị Nâng Hạ
  • 21
  • 2
Máy Xây Dựng
  • 2
  • 21
//

HD4 – 4m3 là loại máy trộn chạy bằng thủy lực trực tiếp trên máy bơm của chúng tôi hoặc đấu trực tiếp vào bơm ben của xe ô tô với độ bền cao, công ty chúng tôi cam kết là hãng hàng chất lượng và hợp lý giá cả.

//

HC6 – 6m3 là loại máy trộn chạy bằng thủy lực trực tiếp trên máy bơm của chúng tôi hoặc đấu trực tiếp vào bơm ben của xe ô tô với độ bền cao, công ty chúng tôi cam kết là hãng hàng chất lượng và hợp lý giá cả.

//

Công Ty TheKy xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy bơm bê tông Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng Phễu Đổ Bê Tông Chính Hãng.

//

NHÀ 1000KG
CÒN HÀNG Mã sản phẩm: HDLK – 1000 Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng Tời Kéo Lắp Kính Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng Bồn trộn bê tông HYG3 Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng Tời Kéo Lắp Kính Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng Phễu Cấp Liệu PLD – 1200 Chính Hãng.

//

HD5 – 5m3 là loại máy trộn chạy bằng thủy lực trực tiếp trên máy bơm của chúng tôi hoặc đấu trực tiếp vào bơm ben của xe ô tô với độ bền cao, công ty chúng tôi cam kết là hãng hàng chất lượng và hợp lý giá cả.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng Bồn trộn bê tông HYC3 chạy thủy lực Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng Sàn treo thao tác Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng Tời cẩu xây dựng 360 Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng Máy trộn bê tông JS1000 Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy trộn bê tông JS750 Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng Máy trộn bê tông JS500 Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng Trạm trộn bê tông HSZ35 Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng Trạm trộn bê tông HSZ25 Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng Silo chứa xi măng Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng Vít tải xi măng Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy đầm cóc mikasa MT55l Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy đầm cóc mikasa MT72 Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng Bồn trộn bê tông HYC3 Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy lu rung dăt tay Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng vận thăng nâng hàng Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng vận thăng nâng hàng Chính Hãng

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng vận thăng nâng hàng Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng vận thăng nâng hàng Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng vận thăng nâng hàng Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng vận thăng nâng hàng Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng Bồn trộn bê tông HYC2 Chính Hãng.

//

Công Ty TheKy xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy uốn sắt GW45 Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng Máy trộn bê tông 9 bao xi măng Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng Máy trộn bê tông 6 bao xi Chính Hãng.

//

Máy đầm bàn chạy xăng là sản phẩm không thể thiếu trong các công trình xây dựng công nghiệp cũng như xây dựng dân dụng. Quý khách vui lòng tham khảo thông tin về sản phẩm qua bảng thông số kỹ thuật máy đầm dùi bê tông Trung Quốc sau: Máy đầm rung bê tông Honda GX160 – Động […]

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng Bồn trộn bê tông HYG3 Chính Hãng.

//

Công Ty TheKy xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy cắt sắt GQ45 Chính Hãng.

//

Công Ty TheKy xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy mài sàn bê tông DMS250, 350 Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy cắt đường bê tông KC20 Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy cắt đường bê tông KC16 Chính Hãng.

//

Công Ty TheKy xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng Thùng khấy vữa 2 tần JW180 Chính Hãng.

//

Công Ty TheKy xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy uốn đai tròn GWH32 Chính Hãng.

//

Công Ty TheKy xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy cắt sắt GQ45 Chính Hãng.

//

Công Ty TheKy xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy bơm vữa HJB-2 Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy bơm vữa JRD200 Chính Hãng.

//

Công Ty TheKy xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy bơm vữa ZJB3 Chính Hãng.

//

Công Ty TheKy xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy bơm vữa BW250 Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy đầm đầm dùi Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng Dây đầm Rung Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng Dây đầm dùi JINLONG Chính Hãng.

//

Công Ty TheKy xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy đầm thước 3m Chính Hãng.

//

Công Ty TheKy xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy đầm thước 3,7m Chính Hãng.

//

Công Ty TheKy xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy đầm thước 3m Chính Hãng

//

Công Ty TheKy xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy xoa nền bê tông Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy đầm cóc băm nền bê tông HSQ600 Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy trộn bê tông lật nghiêng 200l Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng Máy trộn vữa cưỡng bức 250l Chính Hãng

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy trộn bê tông cưỡng bức 350l Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy trộn bê tông JZC350 Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy trộn bê tông tự do Chính Hãng.

//

Công Ty TheKy xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy uốn đai GF20 Chính Hãng.

//

Công Ty TheKy xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy uốn sắt GW45 Chính Hãng.

//

Công Ty TheKy xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy uốn sắt GW50 Chính Hãng.

//

Công Ty TheKy xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy uốn sắt GW40 Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy nắn và cắt sắt YGT4-14 Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy nắn và cắt sắt YGT4-12 Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy nắn và cắt sắt GT5-12 Chính Hãng

//

Công Ty TheKy xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy nắn và cắt sắt GT4-10 Chính Hãng.

//

Công Ty TheKy xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy cắt sắt GQ65 Chính Hãng.

//

Công Ty TheKy xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy cắt sắt GQ50 Chính Hãng.

//

Công Ty TheKy xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy cắt sắt GQ40 Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy phun vẩy bê tông PZ5 hàng Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy phun vẩy bê tông HSP7 hàng Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng Vận thăng nâng hàng Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng vận thăng nâng hàng Chính Hãng.

//

Máy đầm cóc Mikasa – MT 72 Máy đầm cóc Mikasa có xuất xứ từ Nhật Bản mang lại chất lượng đầm tốt nhất cho các công trình xây dựng. Máy được thiết kế với kiểu dáng thông minh, kém theo công suất và khả năng làm việc nhanh, mạnh. Máy là bạn đồng hành với […]

//

Máy đầm cóc Mikasa – MT 72 Máy đầm cóc Mikasa có xuất xứ từ Nhật Bản mang lại chất lượng đầm tốt nhất cho các công trình xây dựng. Máy được thiết kế với kiểu dáng thông minh, kém theo công suất và khả năng làm việc nhanh, mạnh. Máy là bạn đồng hành với […]

//

Máy đầm cóc mt72 Máy đầm cóc Mikasa có xuất xứ từ Nhật Bản mang lại chất lượng đầm tốt nhất cho các công trình xây dựng. Máy được thiết kế với kiểu dáng thông minh, kém theo công suất và khả năng làm việc nhanh, mạnh. Máy là bạn đồng hành với nền, sàn của […]

//

Máy đầm cóc Mikasa MT55L có xuất xứ từ Nhật Bản, sử dụng động cơ chạy xăng ROBIN EH09 – 2. Máy hoạt động rất khỏe và ổn định. Máy chuyên sử dụng để đầm đất. đầm bê tông, đảm bảo độ rắn chắc cho sàn, nền các công trình. Sản phẩm được phân phối với […]

//

máy đầm cóc of Mikasa – Nhật Bản MT55 (Cũ) Máy đầm cóc Mikasa MT55  may xuất xứ từ Nhật Bản, sử dụng động cơ chạy xăng ROBIN EH09 – 2. Máy hoạt động much khỏe and ổn định. Máy chuyên dùng để đầm đất. đầm bê tông, đảm bảo độ rắn chắc cho sàn, […]

//

Máy đầm cóc mt 55 Máy đầm cóc Mikasa MT55  may xuất xứ từ Nhật Bản, sử dụng động cơ chạy xăng ROBIN EH09 – 2. Máy hoạt động  khỏe và ổn định. Máy chuyên dùng để đầm đất. đầm bê tông, đảm bảo độ rắn chắc cho sàn, nền các công trình. Sản phẩm […]

//

Máy đầm cóc mt72 Máy đầm cóc Mikasa có xuất xứ từ Nhật Bản mang lại chất lượng đầm tốt nhất cho các công trình xây dựng. Máy được thiết kế với kiểu dáng thông minh, kém theo công suất và khả năng làm việc nhanh, mạnh. Máy là bạn đồng hành với nền, sàn của […]

//

Máy đầm cóc mt 55 Máy đầm cóc Mikasa MT55  may xuất xứ từ Nhật Bản, sử dụng động cơ chạy xăng ROBIN EH09 – 2. Máy hoạt động  khỏe và ổn định. Máy chuyên dùng để đầm đất. đầm bê tông, đảm bảo độ rắn chắc cho sàn, nền các công trình. Sản phẩm […]

//

máy đầm cóc của Mikasa – Japan MT55 ( Cũ ) Máy đầm cóc Mikasa MT55 có xuất xứ từ Nhật Bản, sử dụng động cơ chạy xăng ROBIN EH09 – 2. Máy hoạt động rất khỏe và ổn định. Máy chuyên sử dụng để đầm đất. đầm bê tông, đảm bảo độ rắn chắc cho […]

//

Máy đầm cóc Mikasa có xuất xứ từ Nhật Bản mang lại chất lượng đầm tốt nhất cho các công trình xây dựng. Máy được thiết kế với kiểu dáng thông minh, kém theo công suất và khả năng làm việc nhanh, mạnh. Máy là bạn đồng hành với nền, sàn của các công trình… Hình […]

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy đầm cóc mikasa MT72 Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng Máy lu rung dắt tay mikasa Chính Hãng.

//

Công Ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Xây Dựng Hồng Đăng xin cam kết cung cấp phân phối mặt hàng máy lu rung dắt tay Chính Hãng.

//

Máy đầm cóc Mikasa có xuất xứ từ Nhật Bản mang lại chất lượng đầm tốt nhất cho các công trình xây dựng. Máy được thiết kế với kiểu dáng thông minh, kém theo công suất và khả năng làm việc nhanh, mạnh. Máy là bạn đồng hành với nền, sàn của các công trình… STT […]

//

Máy đầm cóc Mikasa MT55  may xuất xứ từ Nhật Bản, sử dụng động cơ chạy xăng ROBIN EH09 – 2. Máy hoạt động  khỏe và ổn định. Máy chuyên dùng để đầm đất. đầm bê tông, đảm bảo độ rắn chắc cho sàn, nền các công trình. Sản phẩm được phân phối và giá […]

//

Hàng nhập khẩu từ nhật bản Máy đầm cóc Mikasa MT55 có xuất xứ từ Nhật Bản, sử dụng động cơ chạy xăng ROBIN EH09 – 2. Máy hoạt động rất khỏe và ổn định. Máy chuyên sử dụng để đầm đất. đầm bê tông, đảm bảo độ rắn chắc cho sàn, nền các công trình. […]

//

Máy uốn sắt Nhật Bản TOYO, có chất lượng tốt, vận hành êm, năng xuất cao , độ bền lớn, tốc độ uốn sắt nhanh, thay đổi dễ dàng, sản phẩm được bảo hành miễn phí trên toàn quốc.   Máy uốn sắt Nhât Bản, Là dòng máy uốn sắt xây dựng sử dụng trong các […]

//

Công ty máy xây dựng Hồng Đăng Japan Đặc tính:   + Máy có kết cấu vững chắc;  đảm bảo độ ổn định, an toàn trong quá trình làm việc. + Tuổi thọ làm việc lâu dài, vận hành tin cậy. + Hiệu quả làm việc cao, thời gian làm việc lớn phù hợp cho […]

//

 Máy đầm cóc Mikasa MT72 có xuất xứ từ Nhật Bản, sử dụng động cơ chạy xăng ROBIN EH12D – 2D. Máy chuyên sử dụng để đầm đất. đầm bê tông, đảm bảo độ rắn chắc cho sàn, nền các công trình. Máy hoạt động rất khỏe và ổn định. Sản phẩm máy đầm cóc MT72 […]

//

Máy tời điện Kansan 180 Máy tời điện Kansan 180 – Công Ty Cổ Phần Máy Xây Dựng Hồng Đăng Japan phân phối máy tời điện Kasan phục vụ cho các công trình xây dựng, sản xuất. Máy tời có khả năng làm việc ổn định, quá trình nâng hạ đảm bảo độ an toàn cao. […]

//

Máy đầm cóc Mikasa MT55L có xuất xứ từ Nhật Bản, sử dụng động cơ chạy xăng ROBIN EH09 – 2. Máy hoạt động rất khỏe và ổn định. Máy chuyên sử dụng để đầm đất. đầm bê tông, đảm bảo độ rắn chắc cho sàn, nền các công trình. Sản phẩm được phân phối với […]

//

đầm máy bàn Mikasa MVH 206 Giá: liên hệ trực tiếpChia sẻ Thông số kỹ thuật máy đầm bàn MVH 206 Hãng sản xuất Mikasa xuất xứ nhật động cơ xăng tính năng Động cơ 2,8 HP Lực đập 1000kg Công Ty Cổ Phần Máy Xây Dựng Hồng Đăng Nhật Bản tự hào is nhà […]

//

tất cả các thiết bị cần tha- Ủng tre Bàn đế Bát giật nổ Tay ga Bình xăng Nọc gió Chế hòa khí Côn Giảm chấn cao su Cuộn điện buzi CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ XÂY DỰNG HỒNG ĐĂNG – VPGD: Số 71, Ngõ 8, Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội. […]

//

Nhằm đẩy nhanh tiến độ của các công trình và giảm bớt sự lãng phí cốt thép trong thi công, công nghệ nối cốt thép bằng ống nối có ren ( hay còn gọi là Coupler nối sắt thép) ra đời và đóng góp một phần không nhỏ trong quá trình xây dựng. Công Ty Cổ […]

//

Song song với việc phân phối các loại  máy cắt sắt , Công Ty Cổ Phần Máy Xây TheKy phân phối các loại  máy cắt sắt . Với đầy đủ các model cắt dùng cho các dòng máy như: GQ40, GQ45, GQ50…

//

Giới thiệu đến khách hàng ủng đầm cóc MiSaKa ( hay còn  gọi là ủng đầm cóc cao su). Thiết bị hoạt động song song với máy đầm cóc MiSaKa. Thiết bị đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý là cam kết của nhà phân phối chúng tôi. Sản phẩm ủng đầm cóc MiSaKa   Sản phẩm ủng đầm cóc […]